Galimybių paso patikra nuo sausio 17 d.

17 January, 2022

Mieli klientai, prie įėjimų į PC CUP yra tikrinami Galimybių pasai. Kartu gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę ar amžių patvirtinantį dokumentą.

Įgyvendinant LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ reikalavimus, prekybos centro lankytojų prašome pateikti turimus dokumentus:

  1. Galiojantį galimybių pasą ar jam prilyginamą dokumentą;
  2. Kitą dokumentą, įrodantį vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo, antikūnių tyrimo teigiamo tyrimo faktą, atitinkantį LRV nustatytus kriterijus;
  3. Dokumentą, patvirtinantį nepilnamečio asmens amžių (taikoma asmenims iki 18 metų);
  4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei to prašo GP tikrinantis darbuotojas.

Prekybos centre privalomas medicininių, nosį ir burną dengiančių, kaukių dėvėjimas.

Daugiau informacijos rasite čia.