Susitikimas su Juozu Gaižausku

01 balandis, 2022 Pegasas

Balandžio 12 d. 18.00 val. 1-ame aukšte įsikūrusiame knygyne „Pegasas“ vyks susitikimas su autoriumi Juozu Gaižausku ir jo knygų „Žaižaruojančios dangaus skeveldros“ bei „Tigras, glostantis pėdas“ pristatymas.

Juozas Gaižauskas – žinomas Lietuvos teatro ir kino aktorius, įvairių TV projektų dalyvis ir TV laidų vedėjas. Rašytojas dalį savo gyvenimo paskyrė piligriminėms kelionėms, pėsčiomis lankant šventas vietas.

Naujoji J. Gaižausko knyga „Žaižaruojančios dangaus skeveldros“ – dviejų keistų vaikėzų pokalbis, dalijantis kūrybą tarp šiapus ir anapus. „Kai turinio gelmės susprogdina formą, puslapiuose pažyra žaižaruojančios dangaus skeveldros“, – sako knygos apie legendinį, anksti mirusį poetą Vytautą Mačernį autorius.

Antrasis autoriaus romanas „Tigras, glostantis pėdas“ – tai mistinis, paslapčių kupinas detektyvinis pasakojimas, kurį J. Gaižauskas vynioja rūkuose paskendusiose Astūrijos kalnų grandinėse, Afrikos dykynėse ir žaižaruojančiuose Islandijos ledynuose. Ar kybant tarp žemės ir dangaus įvyks dieviškasis sielos virsmas? Ar Lalibelos ikonų šventųjų akys išsiplės iš nuostabos, išgirdusios atsakymą į klausimą: išlikti gyvam ar išlikti žmogumi? O kai senasis etiopas paklaus: „Ką tau sako Dievas?“, per tavo nuodėmingą širdį drykstelės Tigras, glostantis pėdas, ir tu gausi paskutinį antspaudą.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Susitikimas su Juozu Gaižausku